Back
IFI Solution
OVERVIEW
About Us

Công ty hàng đầu về gia công phần mềm cho khách hàng Châu Âu

IFI Solution là thành viên NTT Data, tập đoàn dịch vụ CNTT lớn thứ 6 Thế giới.
Làm việc tại IFI Solution, bạn sẽ được tham gia vào các dự án thú vị ở các lĩnh vực như Banking & Financials, Energy, Telecom, Healthcare, Automotive, Big Data…bạn sẽ có dịp tiếp xúc và trao đổi với các chuyên gia quốc tế đến từ Italia, Đan mạch, Pháp, Nhật Bản và có cơ hội chứng tỏ năng lực của người Việt nam với bạn bè thế giới trong giới CNTT.

JOBS ARE OPENING (4)

Java Developer (At least 1 year exp)
Login to view
Mobile Apps Developer (Android/iOS)
Up to 30,000,000đ
Front-end Dev (JavaScript, HTML5, CSS)
Login to view
C/C++ Developer (At least 1 year exp)
Up to 25,000,000đ
98a Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam