Back
JV-IT., JSC
OVERVIEW
About Us

JV-IT là tên viết tắt của Công ty Công nghệ Thông tin Nhật Bản, là một công ty chuyên kinh doanh về CNTT với Nhật Bản và Việt Nam như tên gọi của nó. Với khẩu hiệu “Kết nối Nhật Bản và Việt Nam với CNTT”, chúng tôi đã tập trung vào Nhật Bản và Việt Nam để đóng góp cho nền kinh tế xã hội lẫn nhau thông qua lĩnh vực CNTT từ nền tảng từ năm 2005 đến nay. Hiện nay, JV-IT đang không ngừng phát triển ra nước ngoài, được nhiều khách hàng sử dụng bằng cách thực hiện “mô hình Labs” mà chúng tôi đã xây dựng với đội ngũ nhân viên Việt Nam cho đến năm 2017.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến hơn nữa phù hợp với những thay đổi trong thời đại và chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp dịch vụ phát triển ra nước ngoài tốt hơn cho mọi người, và JV-IT đang mong muốn tìm kiếm những nhân tài cùng chúng tôi thực hiện các kế hoạch tiếp theo.

JOBS ARE OPENING (2)

Tester $1000
Up to $1,000
Java Developer $1000
Up to $1,000
108 Trần Minh Quyền, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam