Back
KIS Việt Nam
OVERVIEW
IMAGE
About Us

KIS Vietnam có 100% vốn nước ngoài chuyên phát triển phần mềm offshore hướng đến thị trường Nhật Bản 

Là thành viên thuộc Tổng Công Ty KIS - Một Công ty IT phát triển phần mềm lớn có lợi thế từ công ty mẹ mang lại, như tiềm lực tài chính, uy tín, bề dày kinh nghiệm và mạng lưới khách hàng thuộc các Tập đoàn lớn.

KIS Việt Nam mong muốn sẽ nhanh chóng phát triển để trở thành một trong những công ty phát triển phần mềm Offshore lớn và tin cậy hướng đến thị trường Nhật Bản và sau đó sẽ hướng đến thị trường các nước khác. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phát triển một số sản phẩm công nghệ hướng đến thị trường trong nước.

Các công ty liên quan:
1. KIS Japan Inc. 
2. AVR Creative Solutions Vietnam Co., Ltd.
3. Naganuma Viet Nam Co., Ltd No. 
4. Ritatsu Soft, Inc.

IMAGE

JOBS ARE OPENING (4)

05 Senior Unity Developers - Up to $1500
Up to $1,500
UI Designer (Ưu tiên có kinh nghiệm UX)
Login to view
03 Developers Web (Angular2+) ~$1500
Up to $1,500
NET Software Dev (ASP.NET/C#) ~ $1500
Login to view
7th Floor, LogiGear Tower, 1 A Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam