Back
Trung Tâm Anh Ngữ UEC Vietnam
OVERVIEW
About Us

 UEC Việt Nam là trường đào tạo Tiếng Anh giao tiếp toàn diện, luyện thi IELTS và huấn luyện các kỹ năng Thế KỷXXI (kỹ năng tư duy, học tập suốt đời, làm việc và sinh sống trong xã hội toàn cầu).

Với tầm nhìn mang Tiếng Anh chất lượng đến khắp các tỉnh thành cả nước. UEC Vietnam đặt chất lượng giáo dục thu nhận làm trọng tâm.

UEC nỗ lực để mang lại dịch vụ giáo dục chất lượng cao, cập nhật và toàn diện nhất cho thế hệ trẻ Việt Nam. Góp phần xây dựng nên một thế hệ mới tiên phong và tiến bộ. 

JOBS ARE OPENING (1)

tuyển dụng GRAPHIC DESIGNER
Login to view
28C Đường Mai Thị Lựu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam